Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół nr 4

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?