Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?