Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym

W tym dziale dzielimy się opiniami i doświadczeniami na temat firm i różnych przedsiębiorstw. Dołączysz?